Juridiskā informācija

Šī personiskās informācijas apstrādes politika (turpmāk - Politika) attiecas uz visu informāciju, kuru AGROTRADE LLC, TIN 5262097334 (turpmāk - Vietnes administrācija) var saņemt par lietotāju, kad viņš izmanto vietni https: // potatosystem.ru/ (turpmāk - "Vietne"), Vietnes pakalpojumi, pakalpojumi, programmas un produkti (turpmāk "Pakalpojumi"). Lietotāja piekrišana sniegt personisko informāciju, ko viņš sniedzis saskaņā ar šo politiku kā daļu no viena no Pakalpojumiem, attiecas uz visiem Vietnes pakalpojumiem.

Vietnes pakalpojumu izmantošana nozīmē beznosacījuma lietotāja piekrišanu šai politikai un tajā norādītajiem viņa personiskās informācijas apstrādes nosacījumiem; ja nepiekrītat šiem nosacījumiem, lietotājam vajadzētu atturēties no Vietnes pakalpojumu izmantošanas.

1. Lietotāju personiskā informācija, ko Vietnes administrācija saņem un apstrādā.

1.1. Šīs politikas ietvaros "personas lietotāja informācija" nozīmē:

1.1.1. Personiskā informācija, ko lietotājs sniedz pats par sevi, pārsūtot jebkādus datus par sevi Vietnes pakalpojumu izmantošanas procesā, ieskaitot, bet ne tikai, šādus lietotāja personas datus:

  • uzvārds, vārds, tēvs;
  • kontaktinformācija (e-pasta adrese, kontakttālruņa numurs);

1.1.2. Dati, kas to lietošanas laikā tiek automātiski pārsūtīti uz Vietnes pakalpojumiem, izmantojot lietotāja ierīcē instalēto programmatūru, ieskaitot IP adresi, informāciju no sīkfaila, informāciju par lietotāja pārlūkprogrammu (vai citu programmu, kas piekļūst Pakalpojumiem), laiku piekļuve, pieprasītās lapas adrese.

1.1.3. Cita informācija par lietotāju, kuras apkopošana un / vai nodrošināšana ir nepieciešama Pakalpojumu izmantošanai.

1.2. Šī politika attiecas tikai uz vietnes pakalpojumiem. Vietnes administrācija nekontrolē un nav atbildīga par trešo personu vietnēm, uz kurām lietotājs var noklikšķināt uz vietnē pieejamajām saitēm. Šādās vietnēs lietotājs var vākt vai pieprasīt citu personisko informāciju, kā arī var tikt veiktas citas darbības.

1.3. Vietnes administrācija nepārbauda lietotāju sniegtās personiskās informācijas pareizību un neuzrauga viņu rīcībspēju. Vietnes administrācija tomēr pieņem, ka lietotājs sniedz ticamu un pietiekamu personisko informāciju par jautājumiem, kas ierosināti reģistrācijas veidlapā, un šo informāciju uztur atjauninātu.

Lietotāju personiskās informācijas vākšanas un apstrādes mērķi.

2.1. Vietnes administrācija apkopo un saglabā tikai tos personas datus, kas nepieciešami pakalpojumu sniegšanai lietotājam.

2.2. Lietotāja personīgo informāciju var izmantot šādiem mērķiem:

2.2.1. Puses identifikācija Vietnes pakalpojumu izmantošanas ietvaros;

2.2.2. Personificētu pakalpojumu nodrošināšana lietotājam;

2.2.3. Lietotāja informēšana par viņu interesējošu jautājumu;

2.2.4. Nepieciešamības gadījumā sazināties ar lietotāju, ieskaitot paziņojumu, pieprasījumu un informācijas nosūtīšanu, kas saistīta ar Pakalpojumu izmantošanu, pakalpojumu sniegšanu, kā arī lietotāja pieprasījumu un lietojumprogrammu apstrādi;

2.2.5. Par pakalpojumu, izmantošanas vieglumu, jaunu pakalpojumu kvalitātes uzlabošana;

2.2.6. Statistisko un citu pētījumu veikšana, pamatojoties uz anonimizētiem datiem.

2.2.7. Informācijas sniegšana par citiem vietnes un tās partneru piedāvājumiem.

3. Lietotāja personīgās informācijas apstrādes un nodošanas trešajām personām nosacījumi.

3.1. Vietnes administrācija saglabā lietotāju personisko informāciju saskaņā ar konkrētu pakalpojumu iekšējiem noteikumiem.

3.2. Attiecībā uz lietotāja personīgo informāciju tiek saglabāta tās konfidencialitāte, izņemot gadījumus, kad lietotājs brīvprātīgi sniedz informāciju par sevi vispārējai piekļuvei visiem Vietnes lietotājiem.

3.3. Vietnes administrācijai ir tiesības nodot lietotāja personisko informāciju trešajām personām šādos gadījumos:

3.3.1. Lietotājs ir skaidri piekritis šādām darbībām;

3.3.2. Pārsūtīšana ir nepieciešama, kad lietotājs izmanto noteiktu pakalpojumu vai lai lietotājam sniegtu pakalpojumus. Izmantojot noteiktus pakalpojumus, lietotājs piekrīt, ka noteikta daļa viņa personiskās informācijas kļūst publiski pieejama.

3.3.3. Pārcelšanu nodrošina Krievijas vai citas valsts iestādes likumā noteiktās procedūras ietvaros;

3.3.4. Šāda nodošana notiek kā daļa no pārdošanas vai citas tiesību nodošanas vietnei (pilnībā vai daļēji), un visi pienākumi ievērot šīs politikas nosacījumus attiecībā uz personisko informāciju, ko ieguvējs saņem, tiek nodoti pircējam;

3.4. Apstrādājot lietotāju personas datus, Vietnes administrācija vadās pēc Federālā likuma "Par personas datiem", kas datēts ar 27.07.2006. gada 152. jūliju N XNUMX-ФЗ pašreizējā izdevumā pieteikuma iesniegšanas laikā.

3.5. Iepriekš minēto personas datu apstrāde tiks veikta ar jauktu personas datu apstrādi (personas datu vākšana, sistematizēšana, uzkrāšana, glabāšana, noskaidrošana (atjaunināšana, mainīšana), izmantošana, depersonalizēšana, bloķēšana, iznīcināšana).
Personas datu apstrādi var veikt gan izmantojot automatizācijas rīkus, gan bez to izmantošanas (uz papīra).

4. Lietotāja veiktās izmaiņas personīgajā informācijā.

4.1. Lietotājs var jebkurā laikā mainīt (atjaunināt, papildināt) viņa sniegto personisko informāciju vai tās daļu.

4.2. Lietotājs var arī atsaukt viņa sniegto personisko informāciju, iesniedzot šādu pieprasījumu Vietnes administrācijai ar rakstisku pieprasījumu.

5. Pasākumi, kas tiek izmantoti lietotāju personiskās informācijas aizsardzībai.

5.1. Vietnes administrācija veic visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu visus lietotāju sniegtos personas datus.

5.2. Piekļuve personas datiem ir pieejama tikai Vietnes administrācijas pilnvarotiem darbiniekiem, trešo personu uzņēmumu pilnvarotiem darbiniekiem (t.i., pakalpojumu sniedzējiem) vai biznesa partneriem.

5.3. Visiem Vietnes administrācijas darbiniekiem, kuriem ir pieeja personas datiem, ir jāievēro politika, lai nodrošinātu personas datu konfidencialitāti un aizsardzību. Lai nodrošinātu informācijas konfidencialitāti un aizsargātu personas datus, Vietnes administrācija atbalsta visu nepieciešamo pasākumu veikšanu, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi.

5.4. Personas datu drošības nodrošināšanu panāk arī ar šādiem pasākumiem:

  • vietējo noteikumu izstrāde un apstiprināšana, kas reglamentē personas datu apstrādi;
  • tādu tehnisku pasākumu ieviešana, kas samazina personisko datu drošības draudu iespējamību;
  • periodiskas informācijas sistēmu drošības stāvokļa pārbaudes.

6. Privātuma politikas maiņa. Piemērojamie tiesību akti.

6.1. Vietnes administrācijai ir tiesības veikt izmaiņas šajā konfidencialitātes politikā. Jaunā politikas versija stājas spēkā ar tās publicēšanas brīdi Vietnē, ja vien jaunajā politikas versijā nav paredzēts citādi.

6.2. Uz šo politiku attiecas spēkā esošie Krievijas Federācijas tiesību akti, kā arī attiecības starp lietotāju un vietnes administrāciju, kas rodas saistībā ar politikas piemērošanu personas datu apstrādei.

7. Atsauksmes. Jautājumi un ieteikumi.

Par visiem ieteikumiem vai jautājumiem par šo politiku rakstveidā jāpaziņo Vietnes administrācijai.